Υπολογισμός και τρόπος έκδοσης δικαστικού ενσήμου (αγωγόσημου)

                                        excel download εδώ
Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών
 Το Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) υπολογίζεται πλέον ως εξής:
Παράδειγμα: Αιτούμενο ποσό (κεφάλαιο) 20.000 ευρώ.
1.- 20.000 Χ 8‰    =    160,00 ευρώ (αγωγόσημο)
2.- 160 Χ  20%       =     32,00 ευρώ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)   
3 - 160 Χ 2,4%       =       3,84 ευρώ (χαρτόσημο)                                     
                                      
Τρόπος έκδοσης δικαστικού ενσήμου:
Α) Δικ. ένσημο από 300 ευρώ και πάνω εκδίδεται διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. που επιμερίζεται ως εξής:       
-Αγωγόσημο (KAE 2375)       
-ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (ΚΑΕ 82639)       
-Χαρτόσημο 2% (ΚΑΕ 1229)       
-Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% (ΚΑΕ 1228)       
        

Σχόλια