Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων Β΄εξεταστικής περιόδου 2016

Σχόλια