Πρόσκληση για συμμετοχή δικηγόρων παρ ΄Εφέταις στον κατάλογο για ορισμό μελών επιτροπής αρθ.18 παρ.1 Ν.3889/2010

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα, 10/1/2017

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες,  δικηγόροι τουλάχιστον παρ΄ Εφέταις, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για ορισμό μελών Επιτροπής του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 3889/2010, με αρμοδιότητα την εξέταση των αντιρρήσεων επί αναρτημένου δασικού χάρτη, να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Συλλόγου μέχρι την Τετάρτη 18/01/2017, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον σχετικό κατάλογο.

Σχόλια