Η εγκύκλιος για τις ασφαλιστικές εισφορές των εμμίσθων Δικηγόρων το 2017, βάσει του ν. 4387/2016

Αναρτάται η εγκύκλιος του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αν. Πετρόπουλου σχετικά με τις εισφορές των εμμίσθων Δικηγόρων το 2017, βάσει του ν.4387/2016, η οποία δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, στις 30-12-2016
Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο στο παρακάτω link

Σχόλια