Ανάρτηση πέντε ερμηνευτικών εγκυκλίων του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4387/2016

Ανάρτηση πέντε ερμηνευτικών εγκυκλίων του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4387/2016
Οι πέντε εγκύκλιοι του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αν. Πετρόπουλου σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου 4387/2016, τις οποίες αναρτούμε προς ενημέρωσή σας, αφορούν:
-την διαδικασία αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά τις 12/5/2016 συντάξεων
-τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4387/2016
-διευκρινίσεις για την έννοια και τους όρους προσδιορισμού της εθνικής σύνταξης
-τις προυποθέσεις χορήγησης των συντάξεων χηρείας
-τους όρους χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων(ΕΚΑΣ) για το έτος 2017.
Μπορείτε να δείτε τις εγκυκλίους στα παρακάτω συνημμένα αρχεία.

Σχόλια