ΑΧΑΪΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

Επισυνάπτεται ο νέος τόμος Αχαϊκής Διοικητικής Νομολογίας (έκδ. Απριλίου 2017) σε μορφή pdf

Σχόλια