Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης σχετικά με τη μη παραγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΤΡΑ, 8/12/2017

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. Φ.ΕΦΚΑ/49434/1833/08-11-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης σχετικά με τη μη παραγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους.

Σχόλια