ΕΔΔΑ Cuenca Zarzoso v. Spain (23383/12). Ηχορύπανση - Παραβίαση άρθρου 8 ΕΣΔΑ
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι η αποτυχία της δημοτικής αρχής της πόλης της Βαλένθια να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του θορύβου, ο οποίος προερχόταν από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη συνοικία που κατοικούσε η προσφεύγουσα παραβιάζει το δικαίωμα σεβασμού της κατοικίας και της ιδιωτικής ζωής της τελευταίας (άρθρο 8 ΕΣΔΑ)

Σχόλια