ΕΔΔΑ ENVER ŞAHİN κατά Τουρκίας (23065/12) - Αδυναμία πρόσβασης παραπληγικού φοιτητή στις εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου.

Στην παραπάνω απόφαση το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η έλλειψη κατάλληλων υποδομών, που να επιτρέπουν σε παραπληγικό φοιτητή να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου - χωρίς τη βοήθεια ετέρου προσώπου που του προσφέρθηκε από το τελευταίο- αντίκειται στο άρθρο 14 της ΕΣΔΑ, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. 

Σχόλια