4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΚΕΚΤΗΜΕ με θέμα: «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΚΕΚΤΗΜΕ με θέμα: «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΚΕΚΤΗΜΕ με θέμα: «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Ισχύον δίκαιο, στρεβλώσεις και θετέον δίκαιο (de lege lata, deformationes, de lege ferenda)» στην Πάτρα, στις 18 και 19 Μαΐου 2018.

Σχόλια