Αναρτήσεις

ΠορισμΑναφΕισΕφΘεσ 14/10/2013: "Λήψη DNA στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης χωρίς την συγκατάθεση του φερομένου ως υπόπτου"

Η ευρωπαϊκή κληρονομική διαδοχή. Ο νέος κανονισμός

Ζητήματα από την καταχώριση προσωπικών δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» [του Ιωάννη Ιγγλεζάκη, Δ.Ν., Δικηγόρου Θεσσαλονίκης Ειδ. Επιστήμονα Τμ. Νομικής ΑΠΘ]

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - απόφαση 126/2013 : Απόρριψη αιτήσεως του Υπουργείου Υγείας για έκδοση άδειας συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων υγείας, λόγω έλλειψης νομικής βάσης