Αναρτήσεις

"Συνταγματική θωράκιση της Δικαιοσύνης", του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου ε.τ.

Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα»

ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

ΟΔΗΓIΑ 2014/26/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Δυσμενής μεταχείριση εργαζόμενης λόγω λήψης άδειας μητρότητας

Το σχέδιο του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και ο Θεσμός της Ποινικής συνδιαλλαγής [Δημητρίου Ζιγκόλη, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης ]

Σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας