Αναρτήσεις

"Προσωρινή δικαστική προστασία κατά τον κώδικα διοικητικής δικονομίας", του Ευάγγελου Κ. Μπέη, δικηγόρου

"Αναζήτηση δικαστικής προστασίας στις σχέσεις με το δημόσιο τομέα", του Κώστα Μπέη

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για ρύθμιση οφειλών

Εισαγγελία Αρείου Πάγου: «Δικαιώματα Συμβολαιογράφου επί μεταβιβάσεως ακινήτου, κειμένου εντός της ζώνης ενεργού πολεοδομίας, από τον ανάδοχο φορέα προς το Δημόσιο ή ΟΤΑ ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣτΕ (Ολ) 3316/14 : ΣΔΟΕ – Έλεγχοι - Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων - Αντισυνταγματικότητα. Παρέμβαση.

"Η νομική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Γερμανία" [του Δημητρίου Ζιγκολη, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης]

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α')

"Quod ab initio non valet, in tractu temporis non convalescit: Νομική θεμελίωση της ασυμβατότητας της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ προς το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ με αναγωγή στα νομολογιακά προηγούμενα (stare decisis) του Δικαστηρίου του Στρασβούργου"

ΑποφΕισΕφΑθ 2/2014 [Γενική συνταγματική αρμοδιότητα Εισαγγελέα να εκδίδει σύμφωνα με το νόμο απόφαση - Έννοια κατεπείγοντος κατά τη διαδικασία του άρθρου 22 ΑΝ 1539/1938]