Αναρτήσεις

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΝ 2α ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Αχαϊκή Διοικητική Νομολογία έτους 2014 - Μάιος 2016

Απόφαση Δ.Σ.: Συνέχιση Αποχής Δικηγόρων Πατρών εως και 6/6/2016

Ημερίδα Δ.Σ. Πατρών «Σύγχρονα θέματα Δημοσίου Δικαίου»

Προκήρυξη για θέση δικηγόρου στο ΠΓΝΠ

Απόφαση Δ.Σ.Πατρών: Αποχή Δικηγόρων Πατρών έως και 24/5/2016 - Πλαίσιο χορήγησης αδειών

Απόφαση Ολομέλειας της 12.5.16 - Πλαίσιο αδειών από 16.5.16

ΠΟΛ. 1059/2016 (9/5/2016)-Καταβολή ποσού κατ άρθρ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό έφεσης....

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΑ ΚΑΙ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

Επιστολή της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων σε όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου για το ασφαλιστικό

Συντονιστική : Συνέχιση πανελλαδικής αποχής δικηγόρων έως 14-05-2016 (πλαίσιο αδειών)