Αναρτήσεις

«Οδηγός Φορολογίας Αγροτών»

Η αμοιβή της εργασίας κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και νέου έτους - Τρεις Κυριακές λειτουργία των καταστημάτων

ΜΠρΑθ 10053/2013: Ασφαλιστικά μέτρα - αυτεπάγγελτη, με επίκληση του άρθ. 691 ΚΠολΔ, αναζήτηση και λήψη υπ’ όψιν, παρά την ερημοδικία του καθ’ ου, ρήτρας παρέκτασης υπέρ αλλοδαπών δικαστηρίων